Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
firma
Jesteś tu: Firma > Polski > Aktualności

Święto SGH. Relacja z uroczystego posiedzenia Senatu

2018-04-12 dpir kategoria: informacja 

 
 – Jesteśmy uczelnią ambitną, o ugruntowanej pozycji nie tylko wśród wyższych szkół ekonomicznych w Polsce, lecz także w regionie, tak więc skupienie swoich wysiłków wokół konstrukcji misji, wizji i strategii rozwoju uznaję za naszą podstawową powinność – tymi słowami JM Rektor SGH prof. Marek Rocki podczas uroczystego posiedzenia Senatu Uczelni z okazji Święta SGH 11 kwietnia 2018 zapowiedział dalsze prace nad strategią jej rozwoju.
 
MF_2018-04-11_Swieto_SGH_008_small.jpg 
 
SGH kształtuje liderów
28 marca Senat SGH przyjął nową misję oraz wytyczne do wizji – treści fundamentalne dla budowy wieloletniej strategii. – Jest rzeczą oczywistą, że rozwój cywilizacyjny, postęp gospodarki i dynamiczne zmiany zachodzące w otoczeniu uczelni kształtują dla niej jakościowo i treściowo odmienne warunki funkcjonowania od tych, które obserwowaliśmy w przeszłości – także tej nieodległej – stwierdził rektor. W dalszej części wystąpienia prof. Marek Rocki podkreślił wagę zmian prawa regulującego działanie szkół wyższych w Polsce i przypomniał o pracach zespołu ds. strategii SGH składającego się z przedstawicieli wszystkich kolegiów, administracji, studentów i doktorantów, które zaowocowały nową misją i wizją. – Wobec poprzedniej jej [misji] postaci, przyjętej 10 lat temu, znacząco dobitniej podkreślono otwartość uczelni na nowe wyzwania, a także mocno zaakcentowano jej osadzenie i rolę lidera w otoczeniu gospodarczym, społecznym i działalności publicznej. Dlatego też hasło naszej uczelni brzmi: SGH kształtuje liderów. [Pełna treść przemówienia]
 
MF_2018-04-11_Swieto_SGH_001_small.jpg 
 
Wyzwania

W dalszej części wystąpienia JM Rektor SGH prof. Marek Rocki wskazał wyzwania, na które uczelnia musi odpowiedzieć kształtując swoje cele dydaktyczne i naukowe. Są to „wahania demograficzne, różnorodne wpływy kulturowe, mobilność na niespotykaną dotychczas skalę, nowe, nieraz niezwykle interesujące i atrakcyjne modele karier, ale także związana z tym i wypływająca z tego niepewność co do wykonywania określonego zawodu, segmentacja rynków pracy, a także zmiany charakteru pracy poprzez jej zautomatyzowanie i robotyzację”. Rektor przypomniał zebranym, że czekają nas zmiany związane z wprowadzeniem nowego prawa o szkolnictwie wyższym, a co za tym idzie prawdopodobny wzrost wagi parametryzacji i wskaźników monitorujących efektywność pracy badaczy i dydaktyków.

W dalszej części wystąpienia Rektor omówił poszczególne punkty wizji: SGH powinna łączyć cechy uniwersytetu ekonomicznego i praktycznej szkoły biznesu, prowadząc interdyscyplinarne badania naukowe, także w wymiarze międzynarodowym; SGH jest uczelnią zorientowaną na potrzeby otwartej gospodarki, współpracującą z praktyką gospodarczą, administracją publiczną i organizacjami społecznymi, kooperującą i prowadzącą stały dialog z kluczowymi interesariuszami, będącą liderem inicjatyw integrujących środowiska ekonomiczne tak w kraju, jak i za granicą, a przede wszystkim uczelnią otwartą i wspierającą nowe idee społeczne.​

Po przemówieniu rektora miejsce za mównicą zajął Bartosz Ciołkowski z Mastercard, reprezentujący Klub Partnerów SGH. W nawiązaniu do hasła „SGH kształtuje liderów” wskazał trzy składniki, które jego zdaniem budują przywództwo jednostek: współpracę w sieci kontaktów, zręczną umiejętność dostosowania się do zmiany oraz czerpanie radości z bycia aktywnym.

 
MF_2018-04-11_Swieto_SGH_005_small.jpg 
 
Dyplomy i nagrody

Zgodnie z tradycją Święta SGH w dalszej części uroczystości odbyło się wręczenie dyplomów doktorom habilitowanym i nowo wypromowanym doktorom, którzy złożyli ślubowanie. W imieniu naukowców wspinających się na szczeble kariery akademickiej głos zabrała dr. hab. Andżelika Kuźnar. Przypomniała popularne przekonanie, że mistrzostwo w danej dziedzinie potrzebuje codziennej systematycznej pracy przez długi czas (cztery godziny dziennie przez siedem dni w tygodniu w ciągu siedmiu lat). Sukces wymaga pasji, ale też otrzymania szansy na realizację, za którą dr hab. Andżelika Kuźnar podziękowała środowisku naukowców SGH.

MF_2018-04-11_Swieto_SGH_010_small.jpg 
 
Kolejnym radosnym punktem Święta SGH było wręczenie tytułu Inspiracji Roku – nagrody studentów dla najbardziej inspirujących dydaktyków. Katarzyna Skrzypek ogłosiła, że w plebiscycie w kategorii studiów licencjackich ponownie zwyciężył prof. Krzysztof Kozłowski, a w kategorii magisterskiej – prof. Waldemar Rogowski. Studenci też nie pozostali bez nagród – pani Marta Luiza Kostrzewa odebrała stypendium im. Judyty i Bronisława Blassów dla najlepszego studenta, który ukończył drugi rok na kierunku finanse i rachunkowość.
 

Po bardzo miłych akcentach związanych z nagrodami przyszła kolej na przyjemność płynącą ze sztuki. Zebrani w Auli Głównej wysłuchali koncertu Plaisir d'amour w wykonaniu Małgorzaty Walewskiej (mezzosopran) i Małgorzaty Zalewskiej (harfa).

aaa_small.jpg 
 
Zamknięcie uroczystego posiedzenia Senatu SGH nie zakończyło świętowania. W Auli Spadochronowej na wszystkich czekał tort, który tradycyjnie pokroił rektor. Niespodzianką dla zebranych było odsłonięcie ławeczki Augusta Zielińskiego – która ostatecznie znajdzie swoje miejsce w ogrodach rektorskich na kampusie SGH.

 

Fotorelację z uroczystości i wydarzeń towarzyszących opublikujemy wkrótce.

Pełna treść przemówienia JM Rektora SGH

Strona internetowa obchodów Święta SGH

Archiwum