Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
firma
 

 Ekspertyzy i doradztwo operacyjne

 
Mapowanie procesów biznesowych
Identyfikacja i opis przebiegu procesów biznesowych (wykonawczych, zarządczych, wspierających) z wykorzystaniem profesjonalnego sposobu graficznej prezentacji przebiegu tych procesów (BPMN, Visio), pozwalająca na rzetelną analizę stanu „as it is” przed podjęciem jakichkolwiek decyzji o wprowadzaniu zmian czy optymalizacji procesów w dowolnej organizacji.
 
Optymalizacja procesów biznesowych
Optymalizacja procesów biznesowych (wykonawczych, zarządczych, wspierających) badanych przedsiębiorstw przez symulacje ich możliwych przebiegów z uwzględnieniem zidentyfikowanych ograniczeń ze strony zasobów, „wąskich gardeł”, sprzężeń zwrotnych, przerw i pętli w przebiegu procesów. Wskazanie obszarów koniecznych zmian w celu podniesienia sprawności organizacji.
 
Analiza struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa/ projektowanie nowej struktury organizacyjnej
Pogłębiony pogląd na organizacyjne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. 
 
Audyt procesów zakupowych
Przeprowadzenie niezależnego badania obszaru zakupów w celu poszukiwania oszczędności finansowych oraz procesowych w jednostce. Audyt procesów zakupowych pod kątem występującego ryzyka w procesie zakupów, mechanizmów kontrolnych ograniczających ryzyko w procesie zakupów, badanie procesu zakupów i ewentualnych nadużyć w procesie zakupów.
 
Zarządzanie łańcuchem dostaw
Budowanie sieci dostaw dla firmy „od zera” lub modyfikacja obecnych rozwiązań. Wprowadzenie systemów zintegrowanego zarządzania łańcuchem dostaw, budowa sieci dystrybucji, nawiązywanie relacji z dostawcami.
 
Optymalizacja struktur organizacyjnych
Kompleksowe doradztwo w zakresie projektowania i optymalizacji struktur organizacyjnych przy uwzględnieniu profilu działalności oraz potrzeb organizacji.​

 
Ostatnio zrealizowane projekty:

Analiza porównawcza stawek opłat lotniskowych oraz za korzystanie z infrastruktury portowej i zasad ich ustalania wobec linii lotniczych stosowanych na Lotnisku Chopina w Warszawie i w wybranych portach Unii Europejskiej na zlecenie organu Administracji Centralnej

Zarządzanie procesami w jednym z organów Administracji Centralnej

Stworzenie struktury organizacyjnej departamentu windykacji dla spółki działającej w branży faktoringowej

Opracowanie portfela projektów dot. inwestycji sieciowych, kubaturowych oraz przykładowych projektów nieinwestycyjnych na zlecenie operatora dystrybucji gazu ziemnego​