Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
firma
 

  Ekspertyzy i doradztwo prawno-podatkowe

 
​​Wielopłaszczyznowe, interdyscyplinarne i holistyczne zespołowe opinie prawne
Opinie prawne (w szczególności w obszarze prawa gospodarczego, handlowego, podatkowego, administracyjnego, cywilnego  i prawa pracy) obejmujące czynności walidacyjne i interpretacyjne w obszarze wykładni obowiązujących przepisów prawa krajowego, europejskiego i międzynarodowego oraz kolizji norm prawnych poszczególnych systemów prawnych.
 
Ekspertyzy oraz analizy dotyczące podatków
Konsultacja i doradztwo ekonomiczne na etapie tworzenia aktów prawnych z zakresu problematyki podatkowej – rekomendacje niestandardowych rozwiązań dotyczące racjonalizacji struktury systemu podatkowego. Ekspertyzy dotyczące analizy i oceny już sformułowanych aktów prawnych związanych z reformowaniem polskiego systemu podatkowego. Ocena makroekonomicznych skutków uchwalanych rozwiązań podatkowych.
 
Opracowanie oceny skutku regulacji (OSR, testu regulacyjnego)
Opracowanie projektu dokumentu Oceny Skutków Regulacji dla przekazanych przez zamawiającego założeń do rozwiązania problemu społeczno – gospodarczego lub projektowanego aktu normatywnego. Zakres analizy będzie odpowiadał wytycznym obowiązującym w rządowym procesie legislacyjnym.
 
Fuzje i przejęcia (aspekty prawne i podatkowe)
Opracowujemy strategię M&A i zapewniamy pomoc prawną i podatkową w trakcie trwania całego procesu transakcji.
 
Audyt zamówień publicznych
Audyt postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi czy roboty budowlane pod względem zgodności przeprowadzonej procedury z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz prawem unijnym w tym zakresie.
 
Doradztwo z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego
Doradztwo przy realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego dla strony publicznej i prywatnej
 
Analiza procesów prawa celnego przedsiębiorstw
Analiza celna w oparciu o regulacje pakietu unijnego kodeksu celnego , w tym rozporządzenia nr 952 z 9 października 2013 r. oraz przepisów wykonawczych, delegowanych i przejściowych.​


Ostatnio zrealizowane projekty:

Analiza prawno-podatkowa wariantów dezinwesty​cji podmiotu zależnego dla Spółki Skarbu Państwa działającej w branży energetycznej

Oszacowanie wysokości szkód  wiodącej firmy leasingowej z prowadzenia na przestrzeni 1996-2012 r. sporów podatkowych i innych postępowań prawnych  dotyczących podatku VAT

Przegląd światowych rozwiązań prawnych i praktyk regulacyjnych (np. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy, Czechy, Austria, Szwajcaria, Holandia) w zakresie zagospodarowania linii lub odcinków linii kolejowych o niskiej rentowności komercyjnej oraz przygotowanie propozycji dla rynku kolejowego w Polsce​