Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
firma
 

 Ekspertyzy i doradztwo w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi

 
​Badanie satysfakcji pracowników
Uzyskanie wiarygodnej informacji dotyczącej ESI (Customer Satisfaction Index) poprzez zastosowanie  badań ilościowych oraz jakościowych, detekcja i eliminacja punktów krytycznych środowisku pracy.
 
 
 
Analizy HR i  doradztwo personalne
Analiza/projektowanie systemów motywacyjnych Analiza kultury organizacyjnej/atmosfery pracy Projektowanie ścieżek rozwoju i kariery dla pracowników
 
 
 
Zarzadzanie zmianą/change management
Zarzadzanie zmianą jest przede wszystkim procesem. Głównym celem zarządzania zmianą jest uświadomienie pracownikom ważności zmiany oraz jej skutków.
 
 
 
Zarządzanie talentami
Opracowanie strategii rozwoju pracowników w organizacji w zależności od umiejętności czy talentów w firmie. Usługa jest ważna dla rozwoju firmy w ujęciu strategicznym.
 
 
 
Badanie potrzeb szkoleniowych
Pomaga w zidentyfikowaniu luk kompetencyjnych oraz określaniu dalszych kierunków rozwoju pracowników w procesie budowy kapitału kompetencyjnego. Badanie opiera się na informacjach pozyskanych bezpośrednio od pracowników oraz ich najbliższego środowiska zawodowego z zastosowaniem różnorodnych technik i metod badawczych, m.in. Wywiadów, ankiet, obserwacji.
 
 
 
Optymalizacja systemów motywacyjnych
Badanie potrzeb motywacyjnych u pracowników. Stosowanie różnych technik specjalistycznych w zależności od branży czy rodzaju działalności organizacji.
 
 
 
Optymalizacja systemów wynagradzania
Opracowanie strategii wynagrodzeń dla pracowników w zależności od rodzaju działalności firmy czy też od branży.
 
 
 
Weryfikacja polityki personalnej
Weryfikacja i sprawdzenie polityki personalnej w organizacjach. Opracowanie strategii polityki personalnej.​

 
Ostatnio zrealizowane projekty:
  • Doradztwo w zakresie strategii biznesowej, HR i komunikacji, inicjowanie i współpraca w zakresie wdrażania Lean Management dla wiodącej firmy działającej w branży logistycznej
  • Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
  • Przygotowanie i wdrożenie oceny kompetencji pracowników na zlecenie firmy doradztwa personalnego
  • Badanie satysfakcji i zaangażowania pracowników dla wiodącej międzynarodowej firmy leasingowej
  • Stworzenie narzędzi do oceny i rekrutacji pracowników dla wiodącego operatora pocztowego w Polsce
  • Diagnoza kompetencji urzędników zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej w jednym z organów Administracji Centralnej
  • Centrum Rozwoju – Metodyka oceny kompetencji przywódczych wyższej kadry menedżerskiej administracji rządowej