Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
firma
 

 Ekspertyzy i doradztwo w zakresie innowacji i zarządzania wiedzą

 
​Audyt Wiedzy w firmie
Diagnoza mocnych i słabych stron organizacji z punktu widzenia efektywności wykorzystania zasobów wiedzy i kapitału intelektualnego
 
 
 
Opracowanie strategii i systemu zarządzania wiedzą w firmie
Przygotowanie kompleksowej strategii, systemu oraz narzędzi zarządzania wiedzą adekwatnych do specyfiki i potrzeb Klienta
 
 
 
Opracowanie strategii ochrony własności intelektualnej
Wybór właściwej strategii ochrony oraz zarządzania własnością intelektualną umożliwi zabezpieczenie interesów organizacji  na drodze prawnej i/lub organizacyjnej, ograniczenie działalności konkurentów oraz zapewnienie dodatkowych źródeł dochodu
 
 
 
Transfer/komercjalizacja technologii i wiedzy
Analiza i opracowywanie umów licencyjnych umożliwiających efektywny transfer technologii i know-how na poziomie krajowym i międzynarodowym.
 
 
 
Opracowanie strategii rozwoju innowacji
Skuteczne strategie rozwoju innowacji organizacji umożliwiają trwały  wzrost jej wartości oraz zapewniają  jej rozwój w przyszłości. Opracowanie strategii  innowacji wymaga przeprowadzenia szczegółowej analizy strategicznej uwzględniającej pracowników, zasoby, konkurentów, dostawców, zmiany w obszarze technologii i wiele innych. Każda strategia innowacji opracowywana jest indywidualnie pod kątem specyfiki i potrzeb danej organizacji.
 
 
 
Zarządzanie innowacjami
Implementacja nowych rozwiązań technologicznych czy procesowych podnoszących poziom innowacyjności w organizacji.
 
 
 
Doradztwo w zakresie rozwoju klastrów i polityki klastrowej
Obecnie zauważalny jest dynamiczny wzrost znaczenia i popularności klastrów, zarówno jako modelu biznesowego wykorzystywanego do organizowania działalności gospodarczej, jak i skutecznego instrumentu w ramach polityki gospodarczej państwa, przede wszystkim polityki innowacyjnej. Usługa obejmuje analizy potencjału i projektowanie strategii rozwoju klastrów, a także opracowanie kierunków polityki klastrowej oraz instrumentów wspierania inicjatyw klastrowych na szczeblu centralnym i regionalnym.​

 

Ostatnio zrealizowane projekty:
  • Strategie innowacji dla firm na zlecenie jednej z  Agencji Rozwoju Regionalnego
  • Analiza modeli realizacji przez klastry projektów innowacyjnych i inwestycyjnych w kontekście zapisów projektu Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020 na zlecenie Organu Administracji Centralnej
  • Ocena projektu i potencjału biznesowego dla 26 innowacyjnych pomysłów typu start-up z dziedziny medycyny na zlecenie  jednej z Krajowych Izb gospodarczych