Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
firma
 

 Ekspertyzy i doradztwo w zakresie marketingu i sprzedaży

 
Analiza wpływu sektora/branży na gospodarkę i społeczeństwo
Analiza bezpośredniego, pośredniego i indukowanego wpływu danego sektora (branży) na gospodarkę z zastosowaniem modelu przepływów międzygałęziowych.
 
Analizy konkurencji i konkurentów/usługi wywiadu gospodarczego
Identyfikacja kluczowych konkurentów, ich potencjału biznesowego i finansowego oraz portfolio produktowo-usługowego za pomocą tzw. wywiadu białego i szarego.
 
Analiza zapotrzebowania/popytu na dany produkt i/lub usługę
Badania zapotrzebowania na produkty/usługi. Wykorzystywanie zaawansowanych narzędzi analitycznych z uwzględnieniem efektów akceleracji popytu (efekt „byczego bicza”).

Analiza wpływu przedsiębiorstwa na gospodarkę i społeczeństwo
Analiza bezpośredniego, pośredniego i indukowanego wpływu danego przedsiębiorstwa na gospodarkę z zastosowaniem modelu przepływów międzygałęziowych.​
 
Raporty nt. działań z zakresu CSR (Corporate Social Responsibility)
Raport może uwzględniać wszystkie lub wybrane obszary CSR:Wpływ organizacji na otoczenie, Aktywny udział w życiu lokalnej społeczności oraz działalność na rzecz zmiany społecznej, Jakość i bezpieczeństwo produktów i usług, Wpływ działalności na środowisko naturalne, Uwzględnianie w działalności firmy polityki różnorodności​

 
Ostatnio zrealizowane projekty:

Ekspertyza nt. przeprowadzenia transakcji kupna towaru masowego od firmy polskiej i sprzedaży tego towaru spółce czeskiej na zlecenie spółki zajmującej się obrotem produktami ropopochodnymi na terenie Europy.

Opracowanie regulaminu sprzedaży poprzez serwis internetowy na zlecenie producenta i importera środków ochrony osobistej

Procedury działania pośrednich ogniw sprzedaży przy montażu kotłów wysokiej mocy w gminach na zlecenie jednego z wiodących producentów kotłów w Polsce

Analiza procedury zakupowych w przedsiębiorstwie na zlecenie sieci hurtowni elektrycznych​