Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
firma
 

 Ekspertyzy i doradztwo w zakresie strategii zarządzania

 
Opracowanie strategii konkurencji
Opracowanie oraz wdrażanie strategii konkurencji na rynku ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki branży i trendów w otoczeniu, w którym działa przedsiębiorstwo.
 
Analiza wyboru optymalnej lokalizacji zagranicznej firmy w Polsce
Wybór najlepszej lokalizacji dla prowadzenia działalności gospodarczej. Analiza regionu (zatrudnienie/dostęp siły roboczej), analiza ceny gruntów oraz dostępności dostawców.
 
Analiza wyboru optymalnej lokalizacji dla polskich firm na ry​nkach zagranicznych/opracowanie strategii umiędzynarodowienia
Umożliwia inwestorom dokonać optymalnego wyboru pod lokalizację nowych inwestycji z perspektywy obecności kluczowych kooperantów, rynków zbytu, aspektów kulturowych, dostępności zasobów pracy oraz minimalizacji kosztów.
 
Analizy konkurencji i konkurentów/usługi wywiadu gospodarczego
Identyfikacja kluczowych konkurentów, ich potencjału biznesowego i finansowego oraz portfolio produktowo-usługowego za pomocą tzw. wywiadu białego i szarego.
 
Restrukturyzacje
Pomagamy przedsiębiorstwom przezwyciężyć problemy i wyprowadzić je na ścieżkę ponownego wzrostu i rozwoju. Restrukturyzacja może dotyczyć całego przedsiębiorstwa lub jego poszczególnych funkcji i części. 
 
Opracowanie biznes planów
Opracowanie biznesplanu dla nowoczesnego przedsiębiorstwa. Biznesplany na potrzebu zasilania kapitałowego firmy. 
 
Ocena potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa
Krytyczna ocena oraz analiza pozycji konkurencyjnej firmy na rynku oraz ocena jej potencjału strategicznego. Rekomendacje dla firm dotyczące poprawy pozycji konkurencyjnej.

 
Ostatnio zrealizowane projekty:

Strategia biznesowa na lata 2013-2015 wiodącej Grupy Kapitałowej działającej w branży transportowej

Wsparcie w opracowaniu strategii IT dla spółki działającej w branży FMCG
Opracowanie strategii dezinwestycji podmiotu zależnego dla Spółki Skarbu Państwa działającej w branży energetycznej.

Doradztwo w zakresie strategii dla wiodącego domu maklerskiego w Polsce

Opracowanie strategii rozwoju dla Spółki Skarbu Państwa (metodą warsztatowo- partycypacyjną) oraz aktualizacja strategii​.