Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
firma
 

 Ekspertyzy i doradztwo w zakresie strategii zarządzania

 
Opracowanie strategii konkurencji
Opracowanie oraz wdrażanie strategii konkurencji na rynku z szczególnym uwzględnieniem branży, w której działa firma, płynność finansową oraz produkt/usługa produkowana przez firmę.
 
Analiza wyboru optymalnej lokalizacji zagranicznej firmy w Polsce
Wybór najbardziej pasującej lokalizacji dla prowadzenia działalności gospodarczej. Analiza regionu (zatrudnienie/dostęp siły roboczej), analiza ceny gruntów oraz dostępności dostawców.
 
Analiza wyboru optymalnej lokalizacji dla polskich firm na ry​nkach zagranicznych/opracowanie strategii umiędzynarodowienia
Umożliwia inwestorom dokonać optymalnego wyboru pod lokalizację nowych inwestycji z perspektywy obecności kluczowych kooperantów, rynków zbytu, dostępności zasobów pracy oraz minimalizacji kosztów.
 
Analizy konkurencji i konkurentów/usługi wywiadu gospodarczego
Identyfikacja kluczowych konkurentów, ich potencjału biznesowego i finansowego oraz portfolio produktowo-usługowego za pomocą tzw. wywiadu białego i szarego.
 
Restrukturyzacje
Pomagamy przedsiębiorstwom przezwyciężyć problemy i wyprowadzić je na ścieżkę ponownego wzrostu i rozwoju. Restrukturyzacja może dotyczyć całego lub części przedsiębiorstwa.
 
Opracowanie biznes planów
Budowa biznesplanu dla przedsiębiorstwa „od zera” z uwzględnieniem wszystkich szczegółów dotyczących rynku, struktury oraz profilu działalności firmy. Biznesplan składa się z analizy finansowej, analizy rynku oraz analizy zasobów firmy.
 
Ocena potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa
Krytyczna ocena oraz analiza pozycji konkurencyjnej firmy na rynku oraz ocena jej potencjału konkurencyjnego. Rekomendacje dla firm orientowane na poprawę kondycji konkurencyjnej.

 
Ostatnio zrealizowane projekty:
  • Strategia biznesowa na lata 2013-2015 wiodącej Grupy Kapitałowej działającej w branży transportowej
  • Wsparcie w opracowaniu strategii IT dla spółki działającej w branży FMCG
  • Opracowanie strategii dezinwestycji podmiotu zależnego dla Spółki Skarbu Państwa działającej w branży energetycznej.
  • Doradztwo w zakresie strategii dla wiodącego domu maklerskiego w Polsce
  • Opracowanie strategii rozwoju dla Spółki Skarbu Państwa (metodą warsztatowo- partycypacyjną) oraz aktualizacja strategii​.